Service

1. บริการผลิตเครื่องสำอางดูแลผิว
    ให้บริการผลิตเครื่องสำอาง-เวชสำอาง สูตรมาตรฐานของบริษัท
    เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้ตราสินค้าของท่าน

2. บริการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง
    พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ทั้งแบบพัฒนาจากสูตรมาตรฐานของบริษัท
    และสูตรตามความต้องการของท่าน ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
    สามารถกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ เช่น สี กลิ่น และเนื้อสัมผ้ส

3. บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้า
    พร้อมมีบรรจุภัณฑ์ให้เลือก 

4. บริการบรรจุสินค้า 
    ให้บริการด้านการบรรจุสินค้าอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน

5. บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง เพื่อขอเลขที่จดแจ้ง อย. (องค์การอาหาร และยา)
    ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง (อย.) โดยกระทรวงสาธารณะสุข
    กับระยะการดำเนินการภายใน 10-15 วันทำการ
 

    

 


02 November 2018

Viewed 1403 times