บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ , โลโก้ , ฉลากสินค้า ตามความต้องการของท่าน

อัตราค่าบริการ ในการออกแบบ
1. ค่าออกแบบโลโก้ 2,500 บาท/ชิ้น 

2. ค่าออกแบบฉลาก 1,000 บาท/ชิ้น     

3. ค่าออกแบบกล่อง 3,000 บาท/ชิ้น     

4. ค่า Retouch ภาพสินค้า 600 บาท/ชิ้น

5. ค่าถ่ายภาพสินค้า (Pack Shot) 500 บาท/ชิ้น

เงื่อนไข: แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง/งาน
หมายเหตุ: กรณีใช้ภาพลิขสิทธิ์ จะคิดตามราคาภาพ

อัตราค่าบริการด้านสติกเกอร์
คิดตามพื้นที่ - สติกเกอร์แบบ 4 สี Inkjet กันน้ำ ราคา 700 บาท/ตรม.

 


29 October 2018

Viewed 2565 times