บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าบริการ และเอกสารต่างๆ
1. ค่าจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเดี่ยว (ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด)
2. ค่าจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชุดเซท (ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด)
3. ค่า Certificate of Free Sale 600 บาท/สูตร
4. ค่า Certificate of Manufacturer 500 บาท/ใบ

 

 


02 November 2018

Viewed 1576 times