บริการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

บริการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามความต้องการของท่าน 
สามารถกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ - สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม

เงื่อนไข และระยะเวลาในการพัฒนาสูตร

1. กรณีพัฒนาจากสูตรมาตรฐานของบริษัท
เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนสารสกัด ใช้เวลา 15 วันทำการ

2.กรณีลูกค้ามีสูตรของตนเอง หรือพัฒนาสูตรใหม่
แจ้งรายละเอียด คุณสมบัติ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้กับเรา
โดยใช้เวลา 30 วันทำการในการทำตัวอย่าง

หลังจากนั้นจะส่งตัวอย่างให้ลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะตอบตกลงเพื่อสั่งผลิต
หากลูกค้าตอบตกลงเพื่อทำการสั่งผลิต จะดำเนินการยื่นจดแจ้งขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้เวลาในการยื่นจดแจ้งประมาณ 10-15 วันทำการ
หากลูกค้าต้องการปรับปรุงเพิ่มเติม จะสามารถแก้ไขได้อีก 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าพัฒนาสูตรเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการค่าบริการด้านการพัฒนาสูตร และเอกสารต่างๆ
1. ค่าพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง 3,000 บาท/สูตร
2. ค่าจดแจ้ง อย. (ราคาตามเงื่อนไขบริษัท)

 

หมายเหตุ: ราคาค่าบริการรวม Vat 7% แล้ว


29 October 2018

Viewed 1866 times